PUBLICZNY  ŻŁOBEK W LISKOWIE

 

Publiczny Żłobek w Liskowie funkcjonuje od 1 października 2019 roku się i mieści  się na parterze wyremontowanego budynku po Szkole Podstawowej w Liskowie. Jego powstanie to  inicjatywa Pani Wójt – Marii Krawiec i Rady Gminy Lisków  z Panem Przewodniczącym Aleksandrem Tomalakiem na czele.

Powstanie placówki było możliwe dzięki pozyskanym dofinansowaniom. Z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 478 663,00 zł. W ramach tego zadania utworzono 16 miejsc żłobkowych, wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku po Szkole Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na Publiczny Żłobek oraz dostosowano pomieszczenia  do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Prace remontowe odbyły się w bardzo krótkim czasie okresu wakacyjnego, co przy tak dużej inwestycji było ogromnym wyzwaniem.

Kolejne wsparcie to dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 339 856,73 zł na realizację projektu pn.„ Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”. Realizacja tego projektu pozwoliła na sfinansowanie przez 12 miesięcy kosztów funkcjonowania nowo utworzonych miejsc, a także doposażenie placówki.

1 października 2019 r. szesnaścioro dzieci po raz pierwszy przekroczyło progi nowej placówki. Ten dzień przejdzie do historii naszej Gminy i całej społeczności lokalnej, ponieważ powstała placówka na miarę XXI wieku, która jest i będzie wspaniałą wizytówką Gminy Lisków.

Natomiast od 1 kwietnia 2020 r. w Publicznym Żłobku w Liskowie rozpoczęła się realizacja nowego projektu pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach którego utworzono kolejnych 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lisków oraz finansowano przez 12 miesięcy koszty ich bieżącego funkcjonowania. Istniejący plac zabaw został powiększony i doposażony w huśtawki ze strefą ochronną. Całkowita wartość projektu to 327 330,58 zł. 

Żłobek  posiada cztery nowoczesne sale do zajęć i spania,  pomieszczenie wychowawców,   dwie kolorowe łazienki dostosowane do potrzeb dzieci, toaletę ogólnodostępną, szatnię,  nocnikownię,  pomieszczenie magazynowe i kuchnię ze zmywalnią,  plac zabaw z wyposażeniem dostosowanym do wieku dzieci.

Żłobek znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły i przedszkola co sprawia, że uzupełnia ofertę istniejących placówek.

 

Adres:

PUBLICZNY ŻŁOBEK W LISKOWIE

Ks. Wacława Blizińskiego 27, 62-850 Lisków

 

Dyrektor  Publicznego Żłobka w Liskowie – Patrycja Kempska

Godziny otwarcia  od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

 

tel.  507 407 812

e-mail: poczta@zlobekliskow.pl