Publiczny Żłobek w Liskowie

ul. ks. W. Blizińskiego 27

62- 850 Lisków

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

tel. kontaktowy 507407812

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandra Cnota-Mikołajec, adres e-mail: aleksandra@eduodo.pl