INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA

Uprzejmie informujemy, rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu korzystania z usług Publicznego Żłobka w Liskowie „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” na kolejny rok szkolny. Wniosek należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od 12.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Druki kart można otrzymać Czytaj dalej…

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 6.4.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Czytaj dalej…