INFORMACJA

Uprzejmie informujemy rodziców dzieci, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do żłobka, iż nabór do Publicznego Żłobka w Liskowie na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się dnia 19 marca 2020 r. i będzie trwać do dnia 31 marca 2020 r.
W tym czasie wypełniony „ Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od godz. 7.00 do 16.00.
Druki wniosku można otrzymać w żłobku lub pobrać ze strony internetowej
www.zlobekliskow.pl w zakładce „ do pobrania” Od października opłata stała za żłobek zgodnie z Uchwałą Nr X/114/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 r. wynosi 800 zł. Kwota ta jest pomniejszona o dotację z programu Maluch+ i
wynosi 665 zł.
Dodatkowo opłata za wyżywienie zgodnie z wymienioną Uchwałą wynosi 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.

Kategorie: Aktualności