Uprzejmie informujemy, rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu korzystania z usług Publicznego Żłobka w Liskowie „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” na kolejny rok szkolny.

Wniosek należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od 12.03.2020 r. do 19.03.2020 r.

Druki kart można otrzymać w żłobku lub pobrać na stronie www.zlobekliskow.pl

Od października opłata stała za żłobek zgodnie z Uchwałą Nr X/114/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 r. wynosi 800 zł. Kwota ta jest pomniejszona o dotację z programu Maluch+ i wynosi 665 zł.

Dodatkowo opłata za wyżywienie zgodnie z wymienioną Uchwałą wynosi 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.

Kategorie: Aktualności