INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA

Uprzejmie informujemy, rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu korzystania z usług Publicznego Żłobka w Liskowie „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” na kolejny rok szkolny. Wniosek należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od 12.03.2020 r. do 19.03.2020 r. Druki kart można otrzymać Czytaj dalej…