Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 6.4.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi o nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Czytaj dalej…